SOROPTIMISME

 

De naam Soroptimist is afgeleid van het Latijn: soror (zuster) die het optimum (beste) nastreeft.

Soroptimisten zijn vrouwen die deel uitmaken van de grootste serviceorganisatie van vrouwen ter wereld: Soroptimist International.

Plaatselijk of regionaal vormen zij een netwerk, de Soroptimistclub. In principe is elk beroep maar één keer per club vertegenwoordigd, waardoor een zo groot mogelijke verscheidenheid ontstaat.

De eerste Soroptimistclub is opgericht in 1921 in Oakland, Californië (VS). De eerste Nederlandse Soroptimistclub is in 1927 in ’s-Gravenhage opgericht. In Nederland bestaan inmiddels negentig clubs met ruim 3000 leden.

Wereldwijd telt Soroptimist International meer dan 100.000 Soroptimisten, verspreid over 110 landen met totaal ongeveer 3000 clubs.

 

Soroptimist International heeft een consultatieve status bij UNESCO te Parijs, UNICEF te New York en Genève en bij ECOSOC te New York.

Daarnaast heeft SI een afgevaardigde bij de International Labour Organisation (ILO) te Genève, bij de Food and Agricultural Organisation (FAO) te Rome en bij het UN Centre for Social Development and Humanitarian Affairs (CSDHA) te Wenen.

Verder heeft SI contact met de High Commissioner for Refugees te Genève.

SI/Europe is vertegenwoordigd bij de Raad van Europa. Ook heeft zij, namens de serviceclubs, zitting in het overkoepelend comité van de niet-gouvernementele organisaties van de Raad van Europa.

 

 Doelstellingen

 

 

· Het vergroten van toegang tot onderwijs voor vrouwen en meisjes

· Het verbeteren van duurzame mogelijkheden voor economische zelfstandigheid van vrouwen

· Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bevorderen van deelname van vrouwen aan vredesoplossingen

· Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot een goede gezondheidszorg

· Het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen