Soroptimist worden?

Soroptimisten zijn uniek; wij vormen internationaal de grootste serviceorganisatie van vakvrouwen ter wereld. Soroptimisten zetten zich wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes in het bijzonder.


Soroptimisten zijn vakvrouwen, studerend, werkend en blijven lid na hun pensionering. Een Soroptimistclub streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit in haar ledenbestand. In principe is elk beroep daarom maar eenmaal vertegenwoordigd. Ook vakvrouwen die substantieel een deel van de week actief zijn in het vrijwilligerswerk kunnen in aanmerking komen voor het lidmaatschap. Wel streven gelet op de samenstelling van de club naar nieuwe leden van 55 jaar of jonger, opdat we qua leeftijd de juiste balans vinden.


Een Soroptimist is lid voor het leven, tenzij zij zelf besluit op te zeggen. Een Soroptimist is lid van een plaatselijke of regionale Soroptimistclub.

In Hilversum en omgeving wonen mensen van veel verschillende nationaliteiten. Wij willen graag meer leren over andere culturen. Graag nodigen we vrouwen die niet oorspronkelijk van Nederlandse komaf zijn uit om te reageren zodat we elkaar kunnen leren kennen en onze blik op de wereld om ons heen kunnen verbreden.
De voertaal in onze club is Nederlands, maar iedere werkende vrouw die wil meewerken aan de idealen van het Soroptimisme is van harte welkom. Ook is iedereen die op de hoogte wil blijven van onze activiteiten welkom om zich te melden zodat we middels berichten via email onze informatie kunnen delen en uitnodigingen voor onze activiteiten kunnen sturen.


Aanmelden
U kunt zich aanmelden via één van de bestuursleden, via het contactormulier of tijdens één van onze activiteiten.