Hospice Kajan


Hospice Kajan in Hilversum is een “thuis” voor mensen in de laatste levensfase. De meeste mensen die geconfronteerd worden met een naderend einde zullen er voor kiezen om thuis te sterven. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de intensieve en vaak gespecialiseerde verpleging te zwaar is voor de familie of als de thuiszorg onvoldoende hulp kan bieden. Hospice Kajan brengt dan uitkomst. Daar wordt men op een persoonlijke manier verzorgd en verpleegd en kan men in alle rust afscheid van elkaar nemen.
 

Activiteiten voor de fundraising bestaan uit een concert in november 2016 en een filmvoorstelling in januari 2017.
De opbrengst wordt aangewend voor herinrichting van de tuin, nadat afgelopen jaar het hospice ingrijpend is verbouwd. De tuin is een belangrijke plek voor bewoners, om er te zitten of vanuit de kamer over uit te kijken.

Bekijk hier de foto's van het concert


Op 30 juni tijdens de laatste bijeenkomst van de club voor de zomer zal de cheque worden overhandigd aan de medewerkers van Kajan. Het bedrag van € 9.000,00, waarvan € 2.500,00 vanuit het Algemeen Fonds van de Unie.

De feestelijke uitreiking zal geschieden  in de tuin van het Pinetum Blijdestein, waar  onze bijeenkomsten plaatsvinden.