Hulp voor basisschool Cai Yang

De economische groei in China lijkt eindeloos. Maar de realiteit is dat er nog steeds grote armoede heerst, vooral op het platteland. Dankzij één van onze leden weten we dat de basisschool Cai Yang in de provincie Zhe Jiang in nood verkeert. Het gebouw staat op instorten en de kinderen hebben niet genoeg leermiddelen. Daar willen wij graag wat aan doen.

De school heeft op het moment 38 leerlingen en 9 leraren. De leraren verzorgen niet alleen het onderwijs, maar hebben de volledige zorg voor de kinderen wat betreft voeding, wassen schoonmaken. De school is in 1937 gebouwd en dringend aan reparaties toe. Het huis waar de kinderen wonen ligt naast de school en is er al even slecht aan toe. De kinderen slapen in stapelbedden met zijn tienen in een kamer. De leraren wonen in hetzelfde gebouw.


 

 

Soroptimistclub Hilversum steunt met € 7.984 plattelandsonderwijs in China

 

In het clubjaar 2014-2015 besloot Soroptimistclub Hilversum e.o.
op initiatief van Shan Su, een van onze clubleden, geld in te zamelen
voor onderwijs aan kinderen van Cai Yang, een bergdorp in China.
Het schoolgebouw in dat dorp verkeerde in een deplorabele staat.
Onze club werkte een plan uit om het gebouw te renoveren. Met diverse fundraising-activiteiten, zoals een concert en een filmvoorstelling, werd een bedrag van € 7.984 opgebracht. Toen Shan Su in 2016 een nieuw bezoek bracht aan Cai Yang, bleken er inmiddels minder kinderen op de school te zitten dan oorspronkelijk verwacht. Het werd duidelijk dat het schooltje op die plek geen toekomst meer had en dus ook dat de voorgenomen renovatie niet langer zinvol was. 
Als SI Club zaten we toen met het (luxe-)probleem hoe om te gaan met de bijeengebrachte fondsen.
Op basis van zowel herhaaldelijk contact met China als twee werkbezoeken aan Cai Yang, leek het verstandiger om het bedrag te verdelen over twee verschillende doelen.
De helft van het bedrag is naar Cai Yang gegaan. Dit geld komt ten goede aan de kinderen van een aantal minder draagkrachtige families en is vooral bestemd ter ondersteuning van vervoer naar de verder weg gelegen school, maar ook voor lesmateriaal, schooluniformen en een middagmaal tijdens schooltijd.

De andere helft van het bedrag is vervolgens gedoneerd aan een China project van de Nederlandse tak van organisatie ‘Plan International’. (Plan International is een grote mondiale organisatie die strijdt voor de rechten van kinderen en voor gelijke behandeling en rechten van meisjes.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doelstelling van Plan China is om het basisonderwijs te verbeteren op het platteland van China, waar de armoede groot is.  Volgens een onderzoek in 2015 uitgevoerd, komt kindermishandeling op grote schaal voor op scholen in de Ningxia Hui, een gebied in het noorden van China. Kinderen worden regelmatig geslagen of psychisch mishandeld, en soms seksueel misbruikt. Ze raken, mede daardoor, gedemotiveerd om naar school te gaan. De consequentie is, dat kinderen veel te jong stoppen met school. Dat geldt vooral voor de meisjes, die vervolgens vaak zwaar en/of slecht betaald werk moeten doen, of die uitgehuwelijkt worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit soort problemen komen vooral voor onder de zeer traditionele Hui bevolking. Deze groep geeft weinig prioriteit aan onderwijs en met name voor meisjes wordt scholing niet belangrijk gevonden. De samenwerking tussen school, ouders en overheid verloopt stroef. Ook leven relatief veel Hui kinderen zonder hun ouders omdat deze elders in het land de kost moeten verdienen. Onder deze omstandigheden vinden kinderen die mishandeld worden weinig steun, waardoor de situatie blijft voortbestaan. Trainingen aan leraren en schoolbesturen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zijn daarom broodnodig. Door deze aanpak verbetert de samenwerking tussen scholen, ouders en overheid en leren kinderen voor zichzelf op te komen. Bovendien wordt de hele gemeenschap zich meer bewust van het belang van gelijke rechten voor jongens en meisjes. Daarom heeft SI Hilversum besloten de helft van onze opbrengst te besteden aan de scholen in het Ningxia Hui gebied. Met deze dubbele aanpak verwacht en we een goede impuls te geven aan beide educatiedoelen voor meisjes in het verre China.

 

.