De definitieve opbrengst voor dit fantastische project heeft alle verwachtingen overtroffen : € 14.830,28

De geldmeter kan dit niet aan, is overgestroomd.....

We sluiten dit project af met een goed gevoel. Misschien komt er vanuit het Algemeen Fonds
 
van de Nederlandse Unie van Soroptimisclubs nog wat extra bij.
 
Samen met meerdere clubs in Nederland hebben we als Soroptimisten genoeg geld
 
ingezameld om een aantal meisjes een goede opleiding te kunnen gaan laten volgen!
 
De activiteiten worden nu ook uitgebreid naar Nepal, waar inmiddels 10 meisjes een
 
opleiding kunnen volgen.

 

Opbrengst van de activiteiten t.b.v School for Justice.

Na het succesvole benefietconcert was ook de benefiet filmvoorstelling een succes.

Na het concert stond de teller op ruim € 9000, de film heeft hieraan nog € 1.287,00 toegevoegd.

 

 

 

School for justice heeft een eigen website. Kijk hier.

Never Give Up, Never Give In

School for Justice: educate to change the system!

School for Justice geeft meisjes die zijn bevrijd uit gedwongen prostitutie een juridische opleiding om het wijdverspreide onrecht dat zij aan den lijve hebben ondervonden later effectief te kunnen bestrijden. Educate to lead, to change the system! Op 6 april 2017 is de eerste School for Justice in India geopend. Het persbericht dat hiervan melding maakt vind je hier.

school_for_justice for slide.jpg


Over School for Justice

Soroptimist International Nederland financiert met verschillende samenwerkende clubs het programma School for Justice in India, een initiatief van Free a Girl. Binnen dit programma wordt een selecte groep zeer gemotiveerde meisjes (allen bevrijd uit gedwongen prostitutie) zo hoog mogelijk opgeleid tot een positie die hen in staat stelt eigenhandig het systeem te veranderen. Hun intrinsieke motivatie is groot. Niet alleen kunnen deze meisjes zich ontdoen van het stigma ‘slachtoffer’; ook kunnen zij, van binnenuit, de straffeloosheid in India teniet doen en de daders achter de tralies krijgen. 

School for Justice is zowel een fysieke school als een educatief programma voor meisjes van elk onderwijsniveau. School for Justice biedt ondersteuning, onderwijs en advies, tot de meisjes het niveau hebben om een universitaire opleiding te volgen. Daarna volgen ze een vijf jaar durende rechtenstudie om zo hun Bachelor of Law te behalen. School for Justice werkt hiervoor samen met één van de beste universiteiten van India. Een grootschalige awarenesscampagne, ondersteund door bekende Indiase personalities, draagt bij aan het bespreekbaar maken van het probleem van kinderprostitutie

 

  

 

Start klas 2018

In april 2017 is de eerste, zeer gemotiveerde klas van start gegaan. De AFAS Foundation heeft als founding sponsor in samenwerking met een vijftal (Indiase) organisaties mogelijk gemaakt dat een selecte groep van 19 jonge vrouwen kon starten met een voor hen life changing, persoonlijk ontwikkeltraject. Maak kennis met hen op www.schoolforjustice.com. Naast de bovenstaande videos kun je nog meer video's bekijken via deze link. Een van deze filmpjes heeft recentelijk een Gouden Leeuw gewonnen op het Festival of Creativity in Cannes.

Teneinde dit baanbrekende initiatief van Free a Girl en van Free a Girl Movement in India nog omvangrijker te maken en nog meer kans van slagen te geven financiert Soroptimist International Nederland het programma School for Justice 2018.

Doelstelling

Onze primaire doelstelling ligt bij het financieren van het eerste jaar van de klas van 2018. Daarvoor is €50.000 nodig.
Halen we dit, dan verhogen we ons streefbedrag naar tussen de €150.000 en €500.000 om nog 3 tot 10 Schools for Justice in andere landen op te zetten en zo het probleem van de kinderprostitutie bij de wortel - van binnenuit - aan te pakken.

Samenwerkingspartners

De organisatie Free a Girl is initiatiefnemer van het programma School for Justice. Voor een maximaal resultaat wordt internationale samenwerking gezocht met Soroptimistclubs in de wereld, waaronder de clubs in India.

Free a Girl is een internationale organisatie die zich inzet om jonge meisjes te redden uit de gedwongen prostitutie. De afgelopen 8 jaar heeft Free a Girl bijgedragen aan de bevrijding van 4.062 meisjes uit bordelen in Azië (update: 20-06-2017).

Onze eerste activiteit t.b.v. dit project zal weer een benefiet filmvoorstelling zijn in het Filmtheater Hilversum. Zie hiervoor bij activiteiten.

Wilt u als eerste weten wat we doen meldt u dan aan voor onze nieuws emails!