Inmiddels is de opbrengst al bijna € 3000

door giften varierend van € 30 tot € 500 los van de verkoop van filmkaartjes.

De jaarlijkse hazepeper bij een von onze leden heeft € 385 opgebracht!

 

Resultaat:

Goede film, volle zaal, heerlijke taart, prima sfeer en ...

meer dan € 1.400 verdiend voor School for Justice!

 

Jammer als je dit moest missen, maar mocht u toch voor ons project een bijdrage willen storten dan kan dat altijd op rekening nummer:

NL87 INGB 0000 588796

t.n.v soroptimistclub Hilversum o.v.v. gift.

 

In de Gooi en Eemlander van 11 januari een groot artikel over onze film!

 

 

De Golden Globe voor beste acteur in de categorie drama is voor Gary Oldman in Darkest Hour!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Never give up. Never give in.

Na twee succesvol afgeronde projecten in de directe omgeving, gaat Soroptimist Hilversum de wijde wereld in en omarmt een internationaal project met hoge urgentie.Zoals altijd zetten wij onze kennis en vaardigheden in om de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren, de toegang tot alle vormen van onderwijs te vergroten en het geweld tegen vrouwen en meisjes te elimineren. 

Met ingang van 2018 zal Soroptimistclub Hilversum samen met een aantal andere clubs zich inzetten voor de idealen van de stichting Free a Girl die in 2008 is opgericht.Wereldwijd zijn miljoenen meisjes slachtoffer van gedwongen prostitutie en dat vereist actie! Free a Girl is actief in Nepal, India, Bangladesh, Thailand, Brazilië én in Nederland! Onze focus ligt op de educatiedoelen van Free a Girl.
Meisjes die bevrijd zijn uit de kinderprostitutie (inmiddels 4000!) worden opgeleid om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Ze zijn immers vaak verstoten door hun familie.
Een geselecteerde groep volgt een universitaire opleiding aan een prominente juridische faculteit in India,  School for Justice. https://www.freeagirl.nl/school-for-justice/
Deze meisjes zullen later als advocaat, officier van justitie of rechter in eigen land actie kunnen voeren tegen gedwongen prostitutie en de hoge straffeloosheid rond daders aan de kaak kunnen stellen. Zij kennen immers deze misdadige wereld van binnenuit.

Op 21 januari vanaf 10.15 uur bent u van harte welkom in de lobby van het Filmtheater voor koffie met taart.
Een kaartje kost 17.50 euro. Daarvan is 12,50 bestemd voor Free a Girl.

Voor bestelling van de kaarten en bekijken van de trailer: klik hier.

Maar u kunt via een e-mail alvast aangeven of u komt en met hoeveel personen.
Een extra bijdrage –aftrekbaar voor de belasting !- kunt u overmaken op rekeningnr.: NL87INGB0000 588796 t.n.v. Soroptimist International Club Hilversum e.o. onder vermelding van ‘Free a girl’. Soroptimistclub Hilversum heeft de ANBI- status.