De Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao: Nederlandse Soroptimisten al 90 jaar in actie voor vrouwen en meisjes

Het waren altijd oorlogen of periodes van onderdrukking die leidden tot oprichting van Soroptimistclubs. De vrouwen die het initiatief namen waren altijd vrouwen die zich het lot van vluchtelingen en slachtoffers van geweld aantrokken. En Soroptimisten doen dat nog steeds.

De eerste clubs ontstonden in de VS en Europa, nadat vrouwen zich in de Eerste Wereldoorlog onmisbaar hadden gemaakt in ziekenhuizen en scholen en zich niet terug lieten dringen in een thuisbestaan. Datzelfde proces herhaalde zich na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de dekolonisatieprocessen in Azië en Afrika en na de val van het IJzeren Gordijn in Europa. Menig Soroptimist hoopt dat de recente ontwikkelingen in de Arabische landen eenzelfde beweging op gang brengen. Want Soroptimisten richten zich met hun doelstellingen op de rechten van vrouwen en meisjes, waarmee ze aansluiten bij de wereldwijde Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Action - Awareness - Advocacy

Dat doen zij door fondsen te werven en actieve steun te bieden (Beweging), aandacht te vragen voor de problemen (Bewustwording) of de belangen van de slachtoffers te behartigen (Belangenbehartiging).
 

Wereldwijde organisatie Soroptimist International

Inmiddels is het Soroptimisme een wereldwijde beweging met 75.000 clubleden in 133 landen, verenigd in vier Federaties. De Europese Federatie, waaronder ook Afrika, het Midden-Oosten en de Cariben vallen, telt 34.000 leden in 62 landen. Zij hebben samen sinds 2012 ruim 14 miljoen euro bijeengebracht voor meer dan 6.000 doelen, waarmee dan 1,6 miljoen vrouwen en meisjes zijn bereikt. De Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao telt 102 clubs en ongeveer 3.000 leden.

 

Soroptimistclub Hilversum e.o.
Club Hilversum is een van de oudste clubs van Nederland. De charter werd uitgereikt op 13 februari 1932 door G.G.M. de Vos, Nederland.

Club Hilversum onderhoudt friendshiplinks met drie andere clubs in de wereld: Stratford-upon-Avon in het Verenigd Koninkrijk, Ancona in Italië en club Wellington in Nieuw-Zeeland.

Het bestuur 2022-2023

presidente Marian Ellens

vice presidente Hanke Wiegand

secretaris Yolande Krooshof

penningmeester Anita Haver

assessor Carolien Barkey Wolf - Bastiaanse