Samenstelling van het huidige bestuur 2021-2022:

 

Presidente: Marian Ellens

 

 

 

 

 

 

Vice-presidente: Hanke Wiegand

 

 

 

 

 

 

Secretaris: Yolande Krooshof

 

 

 

 

 

 

Penningmeester: Anita Haver

   

 

 

 

 

 

Assessor: Carolien Barkey Wolf

 

 

 

 

Voorgaand bestuur tot oktober 2022

presidente: Marian Ellens

vice presidente: Hanke Wiegand

secretaris: Yolande Krooshof

penningmeester: Conny Rijbroek

Assessor: Marieke Kuijer

Voorgaand bestuur tot oktober 2021

presidente: Mirjam Slot

vice presidente: Marieke Kuijer

secretaris: Annemieke Parmentier

penningmeester: Conny Rijbroek

Assessor: Marga Tieken

Voorgaand bestuur tot oktober 2020

presidente: Valéry Oude Groen - van Rijswijk

vice presidente: Mirjam Slot

secretaris: Annemieke Parmentier

penningmeester: Conny Rijbroek 

assessor: Hannie Hoekstra

Voorgaande bestuur tot oktober 2019:

presidente: Valéry Oude Groen - van Rijswijk

vice presidente: Conny Rijbroek   

secretaris: Annemieke Parmentier

penningmeester: Martigue Hartstraassessor: Hannie Hoekstra 


Voorgaande bestuur tot okt 2018:

presidente Annette Dümig                            

vice presidente Valéry Oude Groen - van Rijswijk          

secretaris Aleida Hamel

penningmeester Martigue Hartstra

assessor Ingrid de Jong