Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren


De Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren is de 70ste lokale stichting van de landelijke organisatie Leergeld. De stichting geeft steun aan schoolgaande kinderen die door geldgebrek onvoldoende kunnen deelnemen aan school, sport, cultuur etc. Vrijwilligers van Leergeld bezoeken gezinnen om vast te stellen hoe de financiële situatie is. De stichting kan dan helpen door bijvoorbeeld zwemles, een schoolreisje, lidmaatschap van een sportvereniging of leer middelen thuis (zoals een computer) te vergoeden. Voor kinderen die niet mee kunnen doen aan schoolse of naschoolse activiteiten is de dreiging van een sociaal isolement groot. Dat is funest voor hun toekomst.

 

Op 22 september 2014 hebben wij een cheque van EUR 8.023 overhandigd aan Stichting Leergeld.